Protecció de Dades Personals

Normativa

Tractaments de dades personals

Legitimació o base legal

La legitimació del tractament de les dades personals que vostè aporti a través d’aquest web o dels formularis que se li facilitin des d’aquest pot estar basada en les diferents causes taxades a l’article 6 del RGPD. Amb caràcter general, les activitats de tractament de dades personals es fan per al compliment d’obligacions legals, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Ministeri, o bé perquè vostè ha atorgat el seu consentiment mitjançant una acció afirmativa clara.

Finalitat i conservació

El tractament de les dades de caràcter personal s’ha de limitar al mínim imprescindible per a la realització de les finalitats per a les quals s’hagin sol·licitat.

Les dades personals proporcionades s’han de conservar durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d’arxius i patrimoni documental espanyol.

Correspon a l’interessat l’actualització de les seves pròpies dades; el Ministeri de Sanitat no és responsable de la seva inexactitud si no es comuniquen els canvis que s’hagin pogut produir.

Exercici de drets

La normativa de protecció de dades personals permet que pugui exercir davant de l’òrgan responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, en els termes establerts als articles 15 a 22 del RGPD. Es pot adreçar al responsable de tractament per via electrònica, a través d’aquest formulari S'obrirà en una finestra nova , o presencialment mitjançant la xarxa d’oficines d’assistència en matèria de registres utilitzant aquest model de sol·licitud (versió editable i imprimible Arxiu pdf. S'obrirà en una finestra nova ).

Si no estigués d’acord amb la resposta donada a la seva pretensió, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades S'obrirà en una finestra nova . C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID.

Amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant de l’AEPD, pot adreçar-se al delegat de Protecció de Dades.

Delegats de Protecció de Dades (DPD)

El Ministeri de Sanitat ha designat la persona que actuarà com a delegada/delegat de Protecció de Dades (DPD) per supervisar el compliment d’aquesta política en l’àmbit del departament, exclosos els seus organismes. (delegadoprotecciondatos@sanidad.gob.es, Paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid).

Registre d’activitats de tractament (RAT)

Registre d’activitats de tractament del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, exclosos els seus organismes Arxiu pdf. S'obrirà en una finestra nova

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador